• Autor:

Uwaga!


Prosimy wszystkich Rodziców, którzy złożyli formularz zapisu dziecka do klas 2-7, w pierwszym terminie tj. 11-28 marca 2021r., aby w dniach 28 czerwca - 5 lipca dostarczyli do szkoły :
- wypełnioną kartę informacyjną o uczniu
- kartę zapisu do świetlicy- tylko osoby zainteresowane uczęszczaniem dzieci do świetlicy
- zdjęcie do legitymacji - 1 sztuka
- ksero świadectwa + oryginał do wglądu
- ksero opinii, orzeczeń, (jeśli dziecko posiada)

Niedostarczenie powyższych dokumentów w terminie 28 czerwca – 5 lipca oznacza rezygnację z miejsca w klasie.

Pliki do pobrania: