Rekrutacja na nowy rok szkolny 2021/2022 dobiega końca. W związku z tym, chciałabym Państwa zaprosić na krótkie spotkanie informacyjne, które odbędzie się według poniższego harmonogramu, w stołówce szkolnej. Proszę aby, ze względu wciąż obowiązujące obostrzenia pandemiczne, na spotkanie przybył jeden rodzic/prawny opiekun dziecka.

W holu szkoły pani sekretarz odnotuje na liście Państwa obecność a pracownik obsługi wskaże drogę do stołówki szkolnej. Proszę aby na terenie szkoły wszyscy Państwo przebywali z zasłoniętym nosem i ustami, w maseczkach ochronnych i zdezynfekowali dłonie przy wejściu.15 czerwca – wtorek
godzina 17.00 - Rodzice uczniów klasy 3-ciej
godzina 18.00 - Rodzice uczniów klasy 4-ej, których nazwisko dziecka rozpoczyna się na literkę od A-M
godzina 19.00 - Rodzice uczniów klasy 4-ej, których nazwisko dziecka rozpoczyna się na literkę od N-Ż

17 czerwca – czwartek
godzina 17.00 - Rodzice uczniów klasy 5-tej
godzina 18.00 - Rodzice uczniów klasy 6-tej
godzina 19.00 - Rodzice uczniów klasy 7-ej