W dniach 11-28 marca 2021 zostanie przeprowadzona rekrutacja do klas 3-7 w Szkole Podstawowej nr 399 ul. J. Zaruby 7.

Podstawowym warunkiem utworzenia klasy na danym poziomie jest zebranie minimum 20 uczniów. Pierwszym kryterium naboru do poszczególnych klas będzie rejonizacja - tzn. czy dziecko jest zameldowane lub zamieszkuje w obwodzie szkoły.
(Tu można sprawdzić obwód szkoły: link)
Wszystkich Rodziców zainteresowanych rozpoczęciem przez swoje pociechy edukacji w SP399 od 1 września 2021 roku prosimy o wydrukowanie dostępnego na stronie sp399.waw.pl oraz FB szkoły formularza, wypełnienie go i dostarczenie w wersji papierowej do szkoły - nie wcześniej jednak niż 11 marca 2021r. W holu szkoły będzie czekało na Państwa oznakowane pudełko, do którego należy wrzucić wypełniony formularz.
Przewidujemy utworzyć maksymalnie po dwie klasy na każdym poziomie.
Dodatkowo Szkoła Podstawowa nr 399 będzie prowadziła w ww. terminie nabór uzupełniający do klas 2 (obecnych klas 1-ych). Rodziców, którzy są zainteresowani, aby ich dzieci dołączyły do klas 2-ich w roku szkolnym 2021/2022, również prosimy o złożenie stosownego formularza.
O wynikach przeprowadzonej rekrutacji, tzn. ile klas i na jakim poziomie zostanie utworzonych, zostaniecie Państwo poinformowani po 15 kwietnia 2021r.
Pliki do pobrania: