TERMINARZ ZEBRAŃ Z RODZICAMI

I DNI OTWARTYCH 

W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

 

Miesiąc

Data

Tematyka spotkań

WRZESIEŃ

7  września 2021 r.

Zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO,  Programem Wychowawczo-profilaktycznym szkoły, kalendarzem roku szkolnego, regulaminami i procedurami.  Sprawy organizacyjne.

PAŹDZIERNIK


19 października 2021 r.

Informacje o postępach, osiągnięciach i trudnościach uczniów, bieżące sprawy organizacyjne, indywidualne konsultacje z nauczycielami.
Ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną, która może być zagrożeniem dla zdrowia uczniów, pracowników - zebranie odbędzie w trybie online.

LISTOPAD

23 listopada 2021 r.

Dzień otwarty

GRUDZIEŃ


21  grudnia 2021 r.

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem,

zachowaniem nieodpowiednim/nagannym na 1 semestr

STYCZEŃ

              

           25 stycznia  2022 r.

Zebranie semestralne - wyniki klasyfikacji za pierwszy semestr

MARZEC


29 marca 2022 r.

Informacje o postępach, osiągnięciach i trudności uczniów, bieżące sprawy organizacyjne, indywidualne konsultacje z nauczycielami.

KWIECIEŃ

26  kwietnia 2022 r.

Dzień otwarty

MAJ


17 maja 2022  r.

Informacja o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi, nieklasyfikowaniem, zachowaniem nieodpowiednim/nagannym na koniec roku szkolnego