Do świetlicy zapraszają p. Magda Górska i p. Magda Żanowska, w godzinach 7.00-17.30Plan Dnia Świetlicy:


7.00 - 8.00 Zbieranie się dzieci, zabawy w kącikach zainteresowań,
12.30 - 13.00 Przygotowanie do obiadu, mycie rąk,
13.00 - 13.30 Relaks poobiedni, czytanie wierszy lub literatury dla dzieci,
13.30 - 15.30 Odrabianie pracy domowej / przygotowywanie prac plastycznych zgodnie z planem świetlicy / gry i zabawy sportowe w sali ruchowej,
15.30 - 17.30 Gry stolikowe / planszowe zabawy swobodne w kącikach zainteresowań / wyjście na podwórko