Rada Rodziców

Zuzanna Sprycha - Przewodnicząca Rady Rodziców

Krzysztof Assare - Zastępca Przewodniczącej

Katarzyna Jamrozik-Pełka - Skarbnik

Tomasz Ziomek - Sekretarz

Berenika Jędrzejewska (Przedstawiciel ds. klas młodszych)

Katarzyna Krzemińska-Malon (Przedstawiciel ds. klas starszych)


kontakt: sekretarz.rr399@gmail.com