Grono Pedagogiczne

Imię i Nazwisko Przedmiot Mail Telefon
Edyta Lelek-Bury Dyrektor
-
Pedagog
Magdalena Żanowska Wychowawczyni klasy 1B
-
Edukacja wczesnoszkolna
Aldona Owczarek Wychowawczyni klasy 1A
-
Edukacja wczesnoszkolna
Mariola Dolecka Religia
Magdalena Górska Wychowawca świetlicy